Privacyverklaring

Informatie betreffende de verwerking van uw gegevens.

In deze Privacyverklaring wil  TC Lanaken VZW, alle bezoekers van onze website informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Lanaken vzw houdt zich in alle geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) (ook gekend als GDPR). 

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
T.C. Lanaken VZW
Neerharenweg 3620 Lanaken
089 /71.74.57
secretariaat@tclanaken.be

Aanvaarding van de Privacyverklaring.

Bij het achterlaten van uw contactgegevens via het contactformulier worden uw persoonsgegevens bijgehouden door TC Lanaken VZW. Deze Privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij het bezoeken van de website en dient u uitdrukkelijk te aanvaarden. We raden u aan deze Privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze stellen op het bovenstaand adres.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag.

Bij het invullen van de formulieren op onze website verzamelen wij uw identiteitsgegevens.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens past in ons beleid om uw de best mogelijke services te geven. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

 Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met TC Lanaken via het contactformulier, omdat je vragen of klachten hebt, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan.

TC Lanaken kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om onze overeenkomst uit te voeren.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de club. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

TC Lanaken VZW zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Bewaartermijn.

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is of te rechtvaardigen valt, bewaard. In alle geval worden de wettelijke bewaartermijnen, indien van toepassing, gerespecteerd.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

Wanneer u een recht wil uitoefenen i.v.m. de bescherming van uw persoonsgegevens of indien u een vraag heeft i.v.m. deze rechten, kan u steeds contact opnemen via het e-mailadres: secretariaat@tclanaken.be

 

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be